Περιοδική έκδοση - Επιτροπή - Περιεχόμενα - Περιλήψεις - Παρουσιάσεις - Επικοινωνία - English
Περιεχόμενα

   Περιοδική έκδοση
   Επιτροπή
   Επιμέλεια
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις
   Παρουσιάσεις
   Παραγγελίες
   Επικοινωνία
   ISSN 1108-5800

Αυτοτελείς εκδόσεις

   Αυτοτελείς εκδόσεις
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις

Ανασκαφές
   Κυμισάλα
Languages
   English

Σειρά αυτοτελών εκδόσεων

Καλωσορίσατε στη σειρά αυτοτελών εκδόσεων της Ευλιμένης

Η ΕΥΛΙΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ Αυτοτελών Εκδόσεων περιλαμβάνει μελέτες στην Κλασική Αρχαιολογία, την Επιγραφική, τη Νομισματική και την Παπυρολογία εστιάζοντας στον Ελληνικό και Ρωμαϊκό κόσμο της Μεσογείου από την Υστερομινωϊκή / Υπομινωϊκή / Μυκηναϊκή εποχή (12ος / 11ος αιώνα π.Χ.) έως και την Ύστερη Αρχαιότητα (5ος / 6ος αιώνα μ.Χ). Πρόκειται για δοκίμια που δεν μπορούν λόγω της μεγάλης έκτασής τους να ενταχτούν στην ετήσια επιστημονική έκδοση της ΕΥΛΙΜΕΝΗΣ, όπως μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων και συμποσίων, δημοσιεύσεις ανασκαφών, συντάγματα νομισμάτων και εκδόσεις επιγραφών και παπύρων. Η ΕΥΛΙΜΕΝH ΣΕΙΡΑ περιλαμβάνει επίσης μελέτες στην Ανθρωπολογία, Παλαιοδημογραφία, Παλαιοπεριβάλλον, Παλαιοβοτανολογία, Ζωοαρχαιολογία, Αρχαία Οικονομία και Ιστορία των Επιστημών, εφόσον αυτές εμπίπτουν στα προαναφερθέντα γεωγραφικά και χρονικά όρια. Ευρύτερες μελέτες στην Κλασική Φιλολογία και Αρχαία Ιστορία θα γίνονται δεκτές, εφόσον συνδέονται άμεσα με μία από τις παραπάνω επιστήμες. Η ΕΥΛΙΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ δεν θα εκδίδεται περιοδικά.

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να λαμβάνουν υπόψη τους τις παρακάτω οδηγίες:
1. Οι εργασίες υποβάλλονται στην Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική ή Ιταλική γλώσσα. Κάθε εργασία συνοδεύεται από εκτενή περίληψη μέχρι 3.000 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα (ή την ελληνική, προκειμένου για ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις).
2. Συντομογραφίες δεκτές σύμφωνα με το American Journal of Archaeology, Numismatic Literature, J.F. Oates et al., Checklist of Editions of Greek and Latin Papyri, Ostraca and Tablets, ASP.
3. Οι εικόνες πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .tiff ή .jpg και σε ανάλυση τουλάχιστον 1,200 dpi (dots per inch) προκειμένου για γραμμικά σχέδια και 400 dpi για ασπρόμαυρες εικόνες (στην κλίμακα του γκρι). Όλα τα εικονογραφικά στοιχεία πρέπει να είναι αριθμημένα σε απλή σειρά.
4. Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις: litinasn@uoc.gr και stefanakis@rhodes.aegean.gr.
Είναι υποχρέωση του κάθε συγγραφέα να εξασφαλίζει γραπτή άδεια για την αναπαραγωγή υλικού που έχει δημοσιευτεί αλλού ή είναι αδημοσίευτο. Οι συγγραφείς θα λαμβάνουν ανάτυπο της εργασίας τους σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου .pdf και 10 τόμους EΥΛΙΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ, τιμής ένεκεν.

Συνδρομές - Συνεργασίες - Πληροφορίες:
Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, Π. Μανουσάκη 5 - Β. Χάλη 8, Ρέθυμνο - GR 74100
Δρ. Νίκος Λίτινας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Ρέθυμνο - GR 741 00 - e-mail: litinasn@uoc.gr
Kαθ. Μανόλης Ι. Στεφανάκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Ρόδος - GR 851 00 - e-mail: stefanakis@rhodes.aegean.gr
web: http://www.eulimene.eu/

Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved