Περιοδική έκδοση - Επιτροπή - Περιεχόμενα - Περιλήψεις - Παρουσιάσεις - Επικοινωνία - English
Περιεχόμενα

   Περιοδική έκδοση
   Επιτροπή
   Επιμέλεια
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις
   Παρουσιάσεις
   Παραγγελίες
   Επικοινωνία
   ISSN 1108-5800

Αυτοτελείς εκδόσεις

   Αυτοτελείς εκδόσεις
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις

Ανασκαφές
   Κυμισάλα
Languages
   English

Σειρά αυτοτελών εκδόσεων - Περιλήψεις

ΕΥΛΙΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1 PDF 157 kb
ΜΑΝΟΛΗΣ Ι. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
Πολυρρήνια. Η Νομισματική Παραγωγή από τον 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 1ο αιώνα μ.Χ., Ρέθυμνο 2013
ISBN: 978-618-80666-0-1
ΕΥΛΙΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 2 PDF 157 kb
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΑΡΡΑΣ - ΜΑΝΟΛΗΣ Ι. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (επιμ.)
Αρχαιολογία και Τέχνη στα Δωδεκάνησα κατά την Ύστερη Αρχαιότητα. Πρακτικά ημερίδας στη μνήμη του Ηλία Κόλλια, Ρόδος 19 Νοεμβρίου 2011, Ρέθυμνο 2014
ISBN: 978-618-80666-1-8
ΕΥΛΙΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 3 PDF 157 kb
NIKOS LITINAS - GEORGIOS TRIANTAFYLLOU
Adverbs in -ως in Documents of Graeco-Roman Egypt, Ρέθυμνο 2019
ISBN: 978-618-80666-4-9
ΕΥΛΙΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 4 PDF 157 kb
ΝΙΚΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ
Το Ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου, Ρέθυμνο 2020
ISBN: 978-618-80666-5-6

Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved