Περιοδική έκδοση - Ανάγνωση - Φωτοθήκη - Επικοινωνία - English
Ευλιμένη

   Περιοδική έκδοση
   Αυτοτελείς εκδόσεις

Περιεχόμενα

   Ανάγνωση
   Φωτοθήκη
   Επικοινωνία

Ανασκαφικές περίοδοι

   Φορείς-Διεύθυνση-Επιστημονική επιτροπή
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2006
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2007
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2008
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2009
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2010
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2011
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2012
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2013
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2014
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2015
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2016

Ένωση Φίλων Κυμισάλας
   Καταστατικό
Languages
   English

Αναγνωστήριο

Stefanakis, M.I., Kalogeropoulos, K., Georgopoulos, A. and Bourbou, Ch. 2015, "The Kymissala (Rhodes) Archaeological Research Project (KARP): Multi-disciplinary experimental research and theoretical issues", in .C. Haggis and C.M. Antonaccio (eds.), Classical Archaeology in Context. Theory and Practice in Excavation in the Greek World, Walter de Gruyter, 259-314.

C. Acevedo Pardo, M. Farjas, A. Georgopoulos, M. Mielczarek, R. Parenti, E. Parseliunas, T. Schramm, D. Skarlatos, E. Stefanakis, S. Tapinaki, G. Tucci, A. Zazo, 2013, "Experience gained from the Erasmus Intensive Programme HERICT 2013", Proceedings of the 6th International Conference of Education, Research and Innovation, 18-20 November, 2013, Seville, 4424-4431.

Στεφανάκης, Μ.Ι. Κολοκυθάς Α.Δ., Παπαβασιλείου, Β., 2013, "Η προστατευόμενη περιοχή της Κυμισάλας της Ρόδου: Γνώσεις και στάσεις εκπαιδευτικών", στο Παπαβασιλείου, Β. (επιμ.), Αειφορικές Τοπικές Κοινωνίες: Πραγματικότητα ή Ουτοπία; ΠΜΣ "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 574-594.

Βεργωτή Θωμαΐς, Φώκιαλη Πέρσα και Στεφανάκης, Μ.Ι., 2013, "Αναψυχή και εκπαίδευση στην Κυμισάλα της νήσου Ρόδου", στο Παπαβασιλείου, Β. (επιμ.), Αειφορικές Τοπικές Κοινωνίες: Πραγματικότητα ή Ουτοπία; ΠΜΣ "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 595-615.

Κολοκυθάς, Δ., Στεφανάκης, Μ.Ι., και Παπαβασιλείου. Β., 2013, "H μελέτη πεδίου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κυμισάλα της Ρόδου", στο Καΐλα, Μ., Μόγιας, Α. και Παπαβασιλείου, Β. (επιμ.), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα: Προβλήματα και Προβληματισμοί σε Εποχές Κρίσης. Αθήνα: Διάδραση, 397-419.

Στεφανάκης Μ.Ι. 2013, «Η Αρχαιολογική Έρευνα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στην Κυμισάλα της Ρόδου και η σημασία της για την τοπική ανάπτυξη», ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π. Τεύχος 2ο, Μάρτιος – Απρίλιος 2013.

Στεφανάκης Μ.I. 2013, "Κυμισάλα: εκεί που το φυσικό περιβάλλον αγκαλιάζει τον αρχαίο πολιτισμό", Ελληνικό Πανόραμα 94, Ιούλιος-Αύγουστος, 142-155 (εκλαϊκευτικό).

Κολοκυθάς Δ. 2012, Η διδασκαλία της τοπικής Ιστορίας της Κυμισάλας της Ρόδου, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, (2012)

Μανόλης Ι. Στεφανάκης – Βασιλική Πατσιαδά, «Η αρχαιολογική έρευνα στον Αρχαίο Δήμο των Κυμισαλέων (Ρόδος) κατά τα έτη 2006-2010: μια πρώτη παρουσίαση», Ευλιμένη 10-12 (2009-2011), 63-134.

Στεφανάκης Μ.I., Κολοκυθάς Δ. και Β. Παπαβασιλείου, 2011, Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της προστατευόμενης περιοχής της αρχαίας Κυμισάλας στη Ρόδο, στο Καΐλα Μ. και Γ. Κλεφτάρας (εκδ) Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία Πεδίο 2011.

Στεφανάκης Μ.I. 2011, Ένας αρχαίος δήμος της Ρόδου έρχεται στο φως, στο ΑΙΓΑΙΟ.edu, (Σεπτ-Οκτ 2011)

Μανουσάκη Ευτ. και Χρ. Γιαννάς 2011, Από τη θεωρία, στην… Κυμισάλα, στο ΑΙΓΑΙΟ.edu, (Σεπτ-Οκτ 2011)

Στεφανάκης Μ.I. 2010α, "H αρχαία Κυμισάλα στο Δήμο Αταβύρου: Παρελθόν, παρόν και μέλλον", Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη, Δήμος Ροδίων-Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Διεθνές Κέντρων Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου: Ρόδος

Στεφανάκης Μ.I. 2010β, «Πρόταση ίδρυσης αρχαιολογικού-οικολογικού πάρκου στη Ρόδο (αρχαία Κυμισάλα): Μια πρόκληση για την τοπική ανάπτυξη», στο Μπεριάτος, Η. και Μ. Παπαγεωργίου (επιμ.), Χωροταξία-Πολεοδομία-Περιβάλλον στον 21ο Αιώνα: Ελλάδα - Μεσόγειος. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 685-702.

Στεφανάκης Μ.I. 2010γ, Αρχαία Κυμισάλα, στο Be On Top Magazine,(2010)

Βεργωτή, Θ. 2010, "Προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης και εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Κυμισάλας του Δήμου Αταβύρου της Νήσου Ρόδου. Μια εναλλακτική πρόταση", Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη, Δήμος Ροδίων-Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Διεθνές Κέντρων Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου: Ρόδος

Στεφανάκης Μ.I. 2009, "Ο αρχαίος δήμος των Κυμισαλέων: πέντε χρόνια έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της ΚΒ' ΕΠΚΑ", Δωδεκάνησος, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2009, 93-116.

Πατσιαδά Β. και Στεφανάκης, Μ.Ι. 2009, "Αρχαιολογική Έρευνα στην περιοχή της Κυμισάλας 2009", Αρχαιολογικό Δελτίο 2009, Μέρος Β΄ Χρονικά, 973-974.

Στεφανάκης, Μ.Ι. και Πατσιαδά Β. 2008, Αρχαιολογική Έρευνα στην περιοχή της Κυμισάλας 2008", Αρχαιολογικό Δελτίο 2008, Μέρος Β΄ Χρονικά, 1305-1306.

Στεφανάκης Μ.I. 2008, "Η Κυμισάλα και οι προοπτικές ανάπτυξης αρχαιολογικού τουρισμού στο Δήμο Αταβύρου". Εισήγηση στο 1ο Τοπικό Συνέδριο Ρόδου Για την Ανάπτυξη και Προώθηση Δραστηριοτήτων Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, 13 Δεκεμβρίου 2008, Ξενοδοχείο ΕΛΑΦΟΣ, Προφήτης Ηλίας, Δήμος Καμείρου

Στεφανάκης, Μ.Ι. και Πατσιαδά Β. 2007, "Αρχαιολογική Έρευνα στην περιοχή της Κυμισάλας 2007", Αρχαιολογικό Δελτίο 2007, Mέρος Β΄ Χρονικά, 1354-1355.

Στεφανάκης, Μ.Ι. και Πατσιαδά Β. 2006. "Αρχαιολογική Έρευνα στην περιοχή της Κυμισάλας 2006", Αρχαιολογικό Δελτίο 2006, Mέρος Β΄ Χρονικά. 1296-1298.

Tην έρευνα στήριξαν το 2019
Δήμος Ροδίων
Ενορία Αγίου Παντελεήμονα Σιαννών
Στέλιος Κούτρης
Φαίδρα Μαλανδρή
Πολιτιστικός Σύλλογος Σιαννών «η Βρασία»
Εφημέριος Σιαννών, πατέρας Γεώργιος Καρατζιάς
Ηρωνίας Μανώλης και Δέσποινα (Μονόλιθος)
Μαστροσάββας Φιλιππής (Μονόλιθος)
Κονισής Διαμαντής (Μονόλιθος)
Θυρής Γεώργιος (Μονόλιθος)
Βασιλική Αγγέλου
Γιάννης Κονισσής
Διαμαντής Κονισσής
Χαλκίτης Σάββας (Μονόλιθος)
Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved