Αρχική - Επιτροπή - Περιεχόμενα - Περιλήψεις - Ανάγνωση - Φωτοθήκη - Επικοινωνία - English
Περιεχόμενα
   Αρχική
   Επιτροπή
   Επιμέλεια
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις
   Παρουσιάσεις
   Ανάγνωση
   Φωτοθήκη
   Αρχαιολογικά
   Παραγγελίες
   Επικοινωνία
   ISSN 1108-5800
Αυτοτελείς εκδόσεις
   Σειρά αυτοτελών εκδόσεων
Ανασκαφές
   Κυμισάλα
Languages
   English

Εγγραφές/Παραγγελίες
Αποκλειστική διάθεση
Dr. Fourlas Εκδόσεις-Βιβλία
Dr. Βενιαμίν Αθαν. Φούρλας
Ακαδημίας 91-93 - 106 77 Αθήνα
Tηλ. & Fax: 210 3601055
Α.Φ.Μ. 154464210
Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών

www.drfourlas.de
www.greek-books.eu
drfourlasbiblia@hotmail.com
Τιμές*

Τομ. 1Τομ. 2Τομ. 3Τομ. 4Τομ. 5Τομ. 6-7Τομ. 8-9Τομ. 10-12
Ελλάδα 22,00 26,00 34,00 36,00 36,0060,0060,0060,00
Ευρώπη 25,00 29,00 38,00 40,00 40,0060,0060,0060,00
Υπερπόντιες 30,00 34,00 43,00 45,00 45,0060,0060,0060,00

Τιμή προσφοράς για παραγγελία όλων των τόμων (1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8-9, 10-12): 240 ευρώ


* Όλες οι τιμές είναι σε Euro, περ. ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής.
** Εξαντλήθηκε, σύντομα διαθέσιμος διαδικτυακά
Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved