Περιοδική έκδοση - Επιτροπή - Περιεχόμενα - Περιλήψεις - Παρουσιάσεις - Επικοινωνία - English
Περιεχόμενα

   Περιοδική έκδοση
   Επιτροπή
   Επιμέλεια
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις
   Παρουσιάσεις
   Επικοινωνία
   ISSN 1108-5800

Αυτοτελείς εκδόσεις

   Αυτοτελείς εκδόσεις
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις

Ανασκαφές
   Κυμισάλα
Languages
   English

Εγγραφές/Παραγγελίες
Αποκλειστική διάθεση
Dr. Fourlas Εκδόσεις-Βιβλία
Dr. Βενιαμίν Αθαν. Φούρλας
Ακαδημίας 91-93 - 106 77 Αθήνα
Tηλ. & Fax: 210 3601055
Α.Φ.Μ. 154464210
Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών

www.drfourlas.gr
Τιμές

Τομ. 1Τομ. 2Τομ. 3Τομ. 4Τομ. 5Τομ. 6-7Τομ. 8-9Τομ. 10-12
22,00 26,00 34,00 36,00 36,0060,0060,0060,00

<
Vol. 13-14Vol. 15-16Vol. 17-18Vol. 19-20Vol. 21
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Τιμή προσφοράς για παραγγελία όλων των τόμων (1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8-9, 10-12): 240 ευρώ


Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 1 Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 2 Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 3 Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων 4
60,00 60,00 80,00 60,00

Τιμή προσφοράς για παραγγελία όλων των τόμων (1, 2, 3, 4): 150 ευρώ


Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved