Αρχική - Επιτροπή - Περιεχόμενα - Περιλήψεις - Ανάγνωση - Φωτοθήκη - Επικοινωνία - English
Περιεχόμενα
   Αρχική
   Επιτροπή
   Επιμέλεια
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις
   Παρουσιάσεις
   Ανάγνωση
   Φωτοθήκη
   Αρχαιολογικά
   Παραγγελίες
   Επικοινωνία
   ISSN 1108-5800
Αυτοτελείς εκδόσεις
   Σειρά αυτοτελών εκδόσεων
Ανασκαφές
   Κυμισάλα
Languages
   English

Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία

Η Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία (Μ.Α.Ε.) είναι πολιτιστικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικός, με έδρα το Ρέθυμνο (Π. Μανουσάκη 5-β. Χάλη 8, 741 00 Ρέθυμνο), που αποτελείται από μέλη επίλεκτα της ακαδημαϊκής και πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και από εξέχοντα μέλη της κρητικής κοινωνίας, καθηγητές πανεπιστημίου, εφόρους αρχαιοτήτων, ιατρούς, επιχειρηματίες κ.λπ.

Μεταξύ των άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων της (στήριξη αρχαιολογικών ερευνών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις κ.λπ.) η Μ.Α.Ε. έχει αξιόλογο εκδοτικό έργο, με εκδόσεις που κυκλοφορούν παγκοσμίως και βρίσκονται σε πολλές πανεπιστημιακές και επιστημονικές βιβλιοθήκες του κόσμου.

Επίσημο όργανο της Μ.Α.Ε. είναι η ΕΥΛΙΜΕΝΗ, ετήσια, διεθνής επιστημονική έκδοση, που φιλοξενεί μελέτες στην Κλασική Αρχαιολογία, τη Νομισματική, την Επιγραφική και την Παπυρολογία.

Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved