Περιοδική έκδοση - Ανάγνωση - Φωτοθήκη - Επικοινωνία - English
Ευλιμένη

   Περιοδική έκδοση
   Αυτοτελείς εκδόσεις

Περιεχόμενα

   Ανάγνωση
   Φωτοθήκη
   Επικοινωνία

Ανασκαφικές περίοδοι

   Φορείς-Διεύθυνση-Επιστημονική επιτροπή
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2006
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2007
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2008
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2009
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2010
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2011
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2012
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2013
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2014
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2015
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2016

Ένωση Φίλων Κυμισάλας
   Καταστατικό
Languages
   English

Φορείς-Διεύθυνση-Επιστημονική Επιτροπή

Φορείς

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Institute of Archaeology Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland

Διεύθυνση έρευνας

Την αρχαιολογική έρευνα διευθύνουν από κοινού ο Μανόλης Ι. Στεφανάκης, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας και Νομισματικής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστημίου Αιγαίου και η Βασιλική Πατσιαδά, Δρ. Αρχαιολόγος, Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

Επιστημονική επιτροπή

Ιωάννης Παπαχριστοδούλου, Δρ. Αρχαιολόγος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Ρόδος.
Μελίνα Φιλήμονος, Δρ. Αρχαιολόγος, Έφορος ΚΒ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Ρόδος.
Νικόλαος Σταμπολίδης, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Παν/μίου Κρήτης, Διευθυντής Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα.
Αναγνώστης Αγγελαράκης, Καθηγητής Παλαιοανθρωπολογίας Adelphi University, Η.Π.Α.
Κώστας Ζάμπας, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ρόδος.

Tην έρευνα στήριξαν το 2019
Δήμος Ροδίων
Ενορία Αγίου Παντελεήμονα Σιαννών
Στέλιος Κούτρης
Φαίδρα Μαλανδρή
Πολιτιστικός Σύλλογος Σιαννών «η Βρασία»
Εφημέριος Σιαννών, πατέρας Γεώργιος Καρατζιάς
Ηρωνίας Μανώλης και Δέσποινα (Μονόλιθος)
Μαστροσάββας Φιλιππής (Μονόλιθος)
Κονισής Διαμαντής (Μονόλιθος)
Θυρής Γεώργιος (Μονόλιθος)
Βασιλική Αγγέλου
Γιάννης Κονισσής
Διαμαντής Κονισσής
Χαλκίτης Σάββας (Μονόλιθος)
Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved