Περιοδική έκδοση - Ανάγνωση - Φωτοθήκη - Επικοινωνία - English
Ευλιμένη

   Περιοδική έκδοση
   Αυτοτελείς εκδόσεις

Περιεχόμενα

   Ανάγνωση
   Φωτοθήκη
   Επικοινωνία

Ανασκαφικές περίοδοι

   Φορείς-Διεύθυνση-Επιστημονική επιτροπή
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2006
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2007
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2008
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2009
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2010
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2011
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2012
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2013
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2014
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2015
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2016

Ένωση Φίλων Κυμισάλας
   Καταστατικό
Languages
   English

Κυμισάλα - ανασκαφική δραστηριότητα 2016

Το έτος 2016 συνεχίστηκε, η ανασκαφική έρευνα στη νεκρόπολη της Κυμισάλας και συγκεκριμένα στη θέση "Σκαλί", στους δυτικούς πρόποδες του Αγίου Φωκά (τομέας Ι), όπου ανοίχτηκαν 5 τομές και ερευνήθηκαν 3 συλημένοι θαλαμοειδείς λαξευτοί τάφοι, εκ των οποίων ο τάφος 19/2016 είχε δύο ταφικούς θαλάμους. Και οι τρεις τάφοι απέδωσαν κεραμική, από τον προθάλαμο και τον συλημένο θάλαμο, καθώς και έναν αριθμό ακέραιων μικρών αγγείων και θραυσμένων, από τη σύληση εμπορικών αμφορέων, που χρονολογεί τη χρήση τους στον ύστερο 4 - πρώιμο 3ο αι. π.Χ. Μόνο ο νότιος ταφικός θάλαμος του τάφου 19 βρέθηκε ασύλητος και περιείχε παιδική ταφή που συνοδευόταν από έναν μικρό αμφορέα και έναν κανθαρίσκο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, σε ακαδημαϊκό (ερευνητικό και εκπαιδευτικό) επίπεδο, που υφίσταται από το 2007, συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά η αποτύπωση με γεωδαιτικές και φωτογραμμετρικές μεθόδους, του οικιστικού-πολεοδομικού ιστού του οικισμού των Βασιλικών από την ομάδα της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, υπό τη διεύθυνση του Καθ. Ανδρέα Γεωργόπουλου.

Με δαπάνες της εκκλησιαστικής επιτροπής Σιάννων "Αγ. Παντελεήμονας" και του Πολιτιστικού Συλλόγου Μονολίθου εργάστηκαν στην ανασκαφή δύο ανειδίκευτοι εργατοτεχνίτες. Οι εργασίες συντήρησης, καταγραφής και μελέτης έγιναν στο κτήριο του πρώην αστυνομικού σταθμού Μονολίθου (Κέντρο Αρχαιολογικής ΄Ερευνας Κυμισάλας-ΚΑΕΚ). Την ανασκαφή επισκέφθηκε η υπεύθυνη αρχαιολόγος της ΕΦΑ για την περιοχή της Κυμισάλας, κα Φανή Σερόγλου και η αρχαιολόγος κα Χαρά Φανταουτσάκη.

Η έρευνα κατά το 2016 κατέστη δυνατό να διεξαχθεί κανονικά -αν και μόνο για δύο εβδομάδες- χάρη στην στήριξη εκκλησιαστικής επιτροπής Σιάννων "Αγ. Παντελεήμονας", του Πολιτιστικού Συλλόγου Μονολίθου (εργατικό προσωπικό και διαμονή ανασκαφικής ομάδας), του κου Στέλιου Κούτρη και της κας Φαίδρας Μαλανδρή (διαμονή ανασκαφικής ομάδας), του Δήμου Ροδίων (έξοδα διαμονής και διατροφής της ομάδας των τοπογράφων), την εθελοντική προσφορά και συνεισφορά των μελών της ανασκαφικής ομάδας (αρχαιολόγων, τοπογράφων και φοιτητών) και την ανιδιοτελή συνεισφορά και στήριξη της τοπικής κοινωνίας Σιάννων και Μονολίθου και συγκεκριμένα των κκ. πατέρα Γεωργίου Καρατζιά, Γιάννη Κονισσή, Γιώργου Θυρή, Βασιλικής Αγγέλου, Πέτρου Πλάτση, Σάββα Χαλκίτη, Διαμαντή και Γιάννη Κονισσή, Μανόλη και Δέσποινας Ηρωνία.

Σύνθεση ανασκαφικής ομάδας 2016

Μανόλης Ι. Στεφανάκης (Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας-Νομισματικής)
Ανδρέας Γεωργόπουλος (Καθ. Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου)
Mariusz Mielczarek (Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Polish Academy of Sciences, Poland)
Καλογερόπουλος Κων/νος (υποψήφιος διδάκτορας, Παν/μιο Αιγαίου)
Ειρήνη Σαβίγκου, (Υποψήφια διδάκτορας Νομισματικης, ΤΜΣ)
Κωνσταντίνος Θώμογλου (μεταπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)
Ιωάννης Μάκρας (μεταπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)
Νατάσα Ψαρολογάκη (αρχαιολόγος και μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Ευγενία Παντσίδου (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Κωστούλα Κωνσταντινίδη (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Εύη Κολτούκη (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Πανορμίτα Χαζηστρατή (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Ελένη Αγναντοπούλου (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Τέσσερεις (4) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες αρχαιολογίας της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών
Δέκα (10) φοιτητές/τριες της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ
Δύο (2) ανειδίκευτοι τεχνίτες
Τρείς (3) εθελοντές ανειδίκευτοι τεχνίτεςTην έρευνα στήριξαν το 2019
Δήμος Ροδίων
Ενορία Αγίου Παντελεήμονα Σιαννών
Στέλιος Κούτρης
Φαίδρα Μαλανδρή
Πολιτιστικός Σύλλογος Σιαννών «η Βρασία»
Εφημέριος Σιαννών, πατέρας Γεώργιος Καρατζιάς
Ηρωνίας Μανώλης και Δέσποινα (Μονόλιθος)
Μαστροσάββας Φιλιππής (Μονόλιθος)
Κονισής Διαμαντής (Μονόλιθος)
Θυρής Γεώργιος (Μονόλιθος)
Βασιλική Αγγέλου
Γιάννης Κονισσής
Διαμαντής Κονισσής
Χαλκίτης Σάββας (Μονόλιθος)
Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved