Περιοδική έκδοση - Ανάγνωση - Φωτοθήκη - Επικοινωνία - English
Ευλιμένη

   Περιοδική έκδοση
   Αυτοτελείς εκδόσεις

Περιεχόμενα

   Ανάγνωση
   Φωτοθήκη
   Επικοινωνία

Ανασκαφικές περίοδοι

   Φορείς-Διεύθυνση-Επιστημονική επιτροπή
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2006
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2007
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2008
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2009
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2010
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2011
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2012
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2013
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2014
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2015
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2016

Ένωση Φίλων Κυμισάλας
   Καταστατικό
Languages
   English

Κυμισάλα - ανασκαφική δραστηριότητα 2014

Το έτος 2014 δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ανασκαφική έρευνα, καθώς δεν υπογράφτηκε έγκαιρα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία διασφάλιζε την απαιτούμενη χρηματοδότηση για μια σειρά δράσεων στον αρχαιολογικό χώρο της Κυμισάλας. Η υπογραφή της ΠΣ ολοκληρώθηκε μόλις στα μέσα Οκτωβρίου 2014 και εκκρεμεί ακόμη η "απόφαση ανάληψης υποχρέωσης" της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ως εκ τούτου, κατά το 2014 πραγματοποιήθηκαν μόνον μικρής κλίμακας αυτοψίες στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος από μια περιορισμένη σε αριθμό ερευνητική ομάδα. Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν τα όρια του οικισμού των Βασιλικών με τον εντοπισμό νέων κτηρίων εκτός του πυρήνα του οικισμού, διερευνήθηκε λεπτομερέστερα το τείχος που είχε εντοπιστεί στον λόφο των Ναπών το 2011 και το παρακείμενο λατομείο, ενώ στην κορυφή του λόφου Ατουμά, σε υψόμετρο 254 μ. εντοπίστηκε ένα συγκρότημα έξι τουλάχιστον κτηρίων, τα οποία αναπτύσσονται στην επίπεδη κορυφή του λόφου και δεσπόζουν πάνω από το λεκανοπέδιο των Βασιλικών. Πραγματοποιήθηκε αυτοψία στη δυτική άκρη του πλατώματος του λόφου των Μαρμαρουνιών, όπου εντοπίστηκαν πλήθος κατασκευών και κτηρίων, σε ένα εκ των οποίων σώζεται επιγραφή που καταλαμβάνει την επιφάνεια τριών λίθων στον κατώτερο σωζώμενο δόμο του βόρειου τοίχου του. Ευανάγνωστα είναι τα γράμματα του πρώτου λίθου (ανατολικότερου) που διαβάζουν ΕΥΔΙΟΝ, ενώ στον δεύτερο λίθο διακρίνονται τα γράμματα ΕΥΠ. Τέλος πραγματοποιήθηκε, επίσης, αυτοψία στο χώρο νότια-νοτιοδυτικά της αρχαιολογικής θέσης των Στελιών, όπου εντοπίστηκε μεγάλος περίβολος που περικλείει μεγάλο, υπερυψωμένο, σχεδόν τετράγωνο χώρο. Στο μέσο της δυτικής πλευράς του τετραγώνου υπάρχει μνημειακή κλίμακα, σε άριστη κατάσταση που οδηγεί, με τουλάχιστον πέντε αναβαθμούς, σε υπερυψωμένο επίπεδο στα νότια. Στο νότιο άκρο του ο χώρος ορίζεται από υψηλό αναλημματικό τοίχο που φτάνει τα 2,5-3,5 μέτρα σε ύψος και ο οποίος σώζεται αποσπασματικά.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, σε ακαδημαϊκό (ερευνητικό και εκπαιδευτικό) επίπεδο, που υφίσταται από το 2007, συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά η αποτύπωση με γεωδαιτικές και φωτογραμμετρικές μεθόδους, του οικιστικού-πολεοδομικού ιστού του οικισμού των Βασιλικών (εικ. 14) από την ομάδα της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, υπό τη διεύθυνση του Καθ. Ανδρέα Γεωργόπουλου.

Σύνθεση ανασκαφικής ομάδας 2014

Μανόλης Ι. Στεφανάκης (Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας-Νομισματικής)
Ανδρέας Γεωργόπουλος (Καθ. Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου)
Σεβαστή Ταπεινάκη (υποψ. διδάκτορας ΕΜΠ)
Σπυρίδωνας Μάχος προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
'Aννα Καλαϊτζάκη προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
Δέκα (10) προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠTην έρευνα στήριξαν το 2019
Δήμος Ροδίων
Ενορία Αγίου Παντελεήμονα Σιαννών
Στέλιος Κούτρης
Φαίδρα Μαλανδρή
Πολιτιστικός Σύλλογος Σιαννών «η Βρασία»
Εφημέριος Σιαννών, πατέρας Γεώργιος Καρατζιάς
Ηρωνίας Μανώλης και Δέσποινα (Μονόλιθος)
Μαστροσάββας Φιλιππής (Μονόλιθος)
Κονισής Διαμαντής (Μονόλιθος)
Θυρής Γεώργιος (Μονόλιθος)
Βασιλική Αγγέλου
Γιάννης Κονισσής
Διαμαντής Κονισσής
Χαλκίτης Σάββας (Μονόλιθος)
Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved