Περιοδική έκδοση - Ανάγνωση - Φωτοθήκη - Επικοινωνία - English
Ευλιμένη

   Περιοδική έκδοση
   Αυτοτελείς εκδόσεις

Περιεχόμενα

   Ανάγνωση
   Φωτοθήκη
   Επικοινωνία

Ανασκαφικές περίοδοι

   Φορείς-Διεύθυνση-Επιστημονική επιτροπή
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2006
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2007
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2008
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2009
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2010
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2011
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2012
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2013
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2014
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2015
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2016

Ένωση Φίλων Κυμισάλας
   Καταστατικό
Languages
   English

Κυμισάλα - ανασκαφική δραστηριότητα 2013

Το έτος 2013 η ανασκαφική έρευνα περιορίστηκε στη νεκρόπολη της Κυμισάλας και συγκεκριμένα στη θέση "Σκαλί", στους δυτικούς πρόποδες του Αγίου Φωκά (τομέας Ι), όπου ανοίχτηκαν έξι τομές και ερευνήθηκαν δύο συλημένοι θαλαμοειδείς λαξευτοί τάφοι, ο τάφος 15/2013, με δύο ταφικούς θαλάμους, και ο τάφος 16/2013.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, σε ακαδημαϊκό (ερευνητικό και εκπαιδευτικό) επίπεδο, που υφίσταται από το 2007, συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά η αποτύπωση με γεωδαιτικές και φωτογραμμετρικές μεθόδους, του οικιστικού-πολεοδομικού ιστού του οικισμού των Βασιλικών από την ομάδα της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, υπό τη διεύθυνση του Καθ. Ανδρέα Γεωργόπουλου.

Με δαπάνες της εκκλησιαστικής επιτροπής Σιάννων "Αγ. Παντελεήμονας" εργάστηκε στην ανασκαφή ένας ανειδίκευτος εργατοτεχνίτης. Οι εργασίες συντήρησης, καταγραφής και μελέτης έγιναν για πέμπτη συνεχή χρονιά στο κτήριο του πρώην αστυνομικού σταθμού Μονολίθου (Κέντρο Αρχαιολογικής ΄Ερευνας Κυμισάλας-ΚΑΕΚ).

Την ανασκαφή επισκέφθηκε η υπεύθυνη αρχαιολόγος της 4ης ΕΒΑ για την περιοχή της Κυμισάλας, κ. Ελένη Παπαβασιλείου. Η έρευνα κατά το 2013 κατέστη δυνατό να διεξαχθεί κανονικά -αν και μόνο για δύο εβδομάδες- χάρη στην οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (έξοδα διαμονής και διατροφής της αρχαιολογικής ερευνητικής ομάδας), του Δήμου Ροδίων (έξοδα διαμονής και διατροφής της ομάδας των τοπογράφων) την εθελοντική προσφορά και συνεισφορά των μελών της ανασκαφικής ομάδας (αρχαιολόγων, τοπογράφων και φοιτητών) και την ανιδιοτελή συνεισφορά και στήριξη της τοπικής κοινωνίας Σιάννων και Μονολίθου.

Παράλληλα διεξήχθη, με έδρα την Μονόλιθο το θερινό σχολείο Erasmus Intensive Programme HERICT/2013 (μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Διδασκόντων και Φοιτητών Lifelong Learning Programme Erasmus -Intensive Programmes). Το σχολείο, που οργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με τη συμμετοχ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων επτά ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, εργάστηκε για τέσσερεις ημέρες στον αρχαιολογικό χώρο των Βασιλικών συλλέγοντας μετρητικά στοιχεία που θα οδηγήσουν στην αποτύπωση μεγάλου τμήματος του οικισμού. Η συγκεκριμένη δράση ήταν αυτοχρηματοδοτούμενη και τα παραδοτέα της θα τεθούν, όπως γίνεται ανελλιπώς με όλα τα παραδοτέα του ΕΜΠ από το 2007, στην διάθεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της ΚΒ΄ ΕΠΚΑ.

Σύνθεση ανασκαφικής ομάδας 2013

Μανόλης Ι. Στεφανάκης (Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας-Νομισματικής)
Δρ. Βασιλική Πατσιαδά (Αρχαιολόγος, ΚΒ' ΕΠΚΑ)
Ανδρέας Γεωργόπουλος (Καθ. Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου)
Mariusz Mielczarek (Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Nicolaus Kopernicus University, Poland)
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Γουνελάς Παναγιώτης (μεταπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Κρήτης)
Ευαγγελία Δημητρίου (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Βασιλική Τουτσίδου (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Ασπασία Φρόνη (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Σπυρίδων Μάχος (προπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)
Ευσταθία Βαραμέντη (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Γιάννης Μπαρδάνης (προπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)
Δεκαέξι (16) φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ
Ένας (1) ανειδίκευτος τεχνίτης


Tην έρευνα στήριξαν το 2019
Δήμος Ροδίων
Ενορία Αγίου Παντελεήμονα Σιαννών
Στέλιος Κούτρης
Φαίδρα Μαλανδρή
Πολιτιστικός Σύλλογος Σιαννών «η Βρασία»
Εφημέριος Σιαννών, πατέρας Γεώργιος Καρατζιάς
Ηρωνίας Μανώλης και Δέσποινα (Μονόλιθος)
Μαστροσάββας Φιλιππής (Μονόλιθος)
Κονισής Διαμαντής (Μονόλιθος)
Θυρής Γεώργιος (Μονόλιθος)
Βασιλική Αγγέλου
Γιάννης Κονισσής
Διαμαντής Κονισσής
Χαλκίτης Σάββας (Μονόλιθος)
Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved