Περιοδική έκδοση - Ανάγνωση - Φωτοθήκη - Επικοινωνία - English
Ευλιμένη

   Περιοδική έκδοση
   Αυτοτελείς εκδόσεις

Περιεχόμενα

   Ανάγνωση
   Φωτοθήκη
   Επικοινωνία

Ανασκαφικές περίοδοι

   Φορείς-Διεύθυνση-Επιστημονική επιτροπή
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2006
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2007
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2008
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2009
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2010
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2011
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2012
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2013
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2014
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2015
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2016

Ένωση Φίλων Κυμισάλας
   Καταστατικό
Languages
   English

Κυμισάλα - ανασκαφική δραστηριότητα 2011

Το έτος 2011 η ανασκαφική έρευνα διεξήχθη στη νεκρόπολη της Κυμισάλας και συγκεκριμένα στη θέση Σκαλί, στους δυτικούς πρόποδες του Αγίου Φωκά (τομέας Ι), όπου ανοίχτηκαν 2 τομές και ερευνήθηκε ένας περίβολος που περιέκλειε έναν βαίτυλο, και στην ανατολική κλιτύ το λόφου Κυμισάλα (Τομέας ΙΙΙ), όπου συνεχίστηκε μια ανασκαφική τομή που είχε μείνει ημιτελής από την έρευνα του 2010. Παράλληλα συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά η τοπογραφική αποτύπωση με φωτογραμμετρικές μεθόδους του πολεοδομικού ιστού του οικισμού των Βασιλικών.

Ξεκίνησε η μελέτη της κεραμικής των δύο πρώτων ανασκαφικών περιόδων. Παράλληλα έγινε σχεδιαστική αποτύπωση όλων των ολόκληρων αγγείων και ενός αριθμού διαγνωστικών οστράκων από τις δύο αυτές περιόδους, από την συνεργάτιδα της ανασκαφής και σχεδιάστρια κ. 'Aννα Κούφα.

Συνεχίζεται παράλληλα η μελέτη του ανθρωπολογικού υλικού από την επιστημονική συνεργάτιδα της έρευνας δρ. Χρυσή Μπούρμπου, βιοαρχαιολόγο, αρχαιολόγο της 28ης ΕΒΑ.

Η έρευνα κατά το 2011 αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες που άπτονται της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, με αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης. Παρά τις μεγάλες δυσχέρειες ωστόσο, κατέστη δυνατό να διεξαχθεί –αν και μόνο για δύο εβδομάδες– χάρη στην εθελοντική προσφορά και συνεισφορά των μελών της ανασκαφικής ομάδας (αρχαιολόγων, τοπογράφων και φοιτητών) και την ανιδιοτελή συνεισφορά και στήριξη της τοπικής κοινωνίας Σιαννών και Μονολίθου.


Σύνθεση ανασκαφικής ομάδας 2011

Δρ. Μανόλης Ι. Στεφανάκης (Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας)
Δρ. Βασιλική Πατσιαδά (Αρχαιολόγος, ΚΒ' ΕΠΚΑ)
Dr. Hab. Mariusz Mielczarek, (καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, Παν/μιο Nicolaus Copernicus, Πολωνία)
Δρ. Χρυσή Μπούρμπου, (Βιοαρχαιολόγος, Διδάσκουσα Πανεπιστημίου Αιγαίου)
'Aννα Κούφα (Αρχαιολόγος -Σχεδιάστρια)
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (Υποψήφιος Διδάκτορας Αρχαιολογικής Θεωρίας και Ψηφιοποίησης Αρχαιολογικών Δεδομένων, Παν/μιο Αιγαίου)
Γουνελάς Παναγιώτης (προπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)
Γιαννάς Χρήστος (προπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)
Παπαδάκη Σταυρούλα (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Ελένη Καρτέρη (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Αλέξανδρος Παπαδόπουλος (προπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)
Αναστασία Μπέτση (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Γιάννης Μπαρδάνης (προπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)
2 ανειδίκευτοι τεχνίτες


Tην έρευνα στήριξαν το 2019
Δήμος Ροδίων
Ενορία Αγίου Παντελεήμονα Σιαννών
Στέλιος Κούτρης
Φαίδρα Μαλανδρή
Πολιτιστικός Σύλλογος Σιαννών «η Βρασία»
Εφημέριος Σιαννών, πατέρας Γεώργιος Καρατζιάς
Ηρωνίας Μανώλης και Δέσποινα (Μονόλιθος)
Μαστροσάββας Φιλιππής (Μονόλιθος)
Κονισής Διαμαντής (Μονόλιθος)
Θυρής Γεώργιος (Μονόλιθος)
Βασιλική Αγγέλου
Γιάννης Κονισσής
Διαμαντής Κονισσής
Χαλκίτης Σάββας (Μονόλιθος)
Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved