Περιοδική έκδοση - Ανάγνωση - Φωτοθήκη - Επικοινωνία - English
Ευλιμένη

   Περιοδική έκδοση
   Αυτοτελείς εκδόσεις

Περιεχόμενα

   Ανάγνωση
   Φωτοθήκη
   Επικοινωνία

Ανασκαφικές περίοδοι

   Φορείς-Διεύθυνση-Επιστημονική επιτροπή
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2006
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2007
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2008
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2009
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2010
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2011
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2012
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2013
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2014
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2015
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2016

Ένωση Φίλων Κυμισάλας
   Καταστατικό
Languages
   English

Κυμισάλα - ανασκαφική δραστηριότητα 2010

Στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου κατά το 2010, συμμετείχαν 9 συνολικά προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές αρχαιολογίας των Πανεπιστημίων Αιγαίου και Κρήτης και 2 μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Νicolalus Copernicus του Torun της Πολωνίας (στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού Ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας φοιτητών, Erasmus Placement), καθώς και 19μελής ομάδα από τη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Με δαπάνη της εκκλησιαστικής επιτροπής Σιαννών εργάστηκε στην ανασκαφή ένας εργατοτεχνίτης, ενώ με τη συνδρομή του Institute for Aegean Prehistory εργάστηκαν στην ανασκαφή τρεις εργατοτεχνίτες και καλύφθηκαν έξοδα μετακινήσεων της ανασκαφικής ομάδας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Παν/μιου Nicolaus Copernicus, κ. Mariusz Mielczarek, ο οποίος συμμετείχε ως μετακαλούμενος διδάσκων του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού Ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας διδασκόντων, Erasmus.

Πολύ σημαντική ήταν η συμβολή του Δήμου Aταβύρου, ο οποίος για πέμπτη συνεχή χρονιά παρείχε διαμονή και διατροφή στην ανασκαφική ομάδα.

Οι εργασίες συντήρησης, καταγραφής και μελέτης έγιναν για δεύτερη χρονιά στο κτίριο του πρώην αστυνομικού σταθμού Μονολίθου (Κέντρο Αρχαιολογικής Έρευνας Κυμισάλας-ΚΑΕΚ), το οποίο έχει παραχωρηθεί κατά χρήση από την τοπική Αυτοδιοίκηση στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, αποκλειστικά για τις ανάγκες της αρχαιολογικής έρευνας στην Κυμισάλα.

Ανασκαφές

Η ανασκαφική έρευνα διεξήχθη στη νεκρόπολη της Κυμισάλας. Στη θέση Σκαλί, στους δυτικούς πρόποδες του Αγίου Φωκά (Τομέας Ι). Ανοίχτηκαν 3 ανασκαφικές τομές και ερευνήθηκε μια ασύλητη, σχεδόν τετράγωνη στην κάτοψη ταφική θήκη. Εντός βρέθηκε στη θέση της ακόσμητη υδρία ελληνιστικών χρόνων, η οποία περιείχε ανακομιδές οστών ενός ενήλικου, ενός παιδιού και ενός βρέφους

Στην ανατολική κλιτύ του λόφου Κυμισάλα (Τομέας ΙΙΙ) ανοίχτηκαν συνολικά 14 ανασκαφικές τομές και ερευνήθηκαν 9 τάφοι, ένας εκ των οποίων βρέθηκε ασύλητος. Περιείχε μια μόνο ταφή των ύστερων κλασικών χρόνων με λίγα αγγεία/κτερίσματα.

Περιοδείες στην ευρύτερη περιοχή

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής περιόδου πραγματοποιήθηκαν μια σειρά περιοδειών στην ευρύτερη περιοχή της Κυμισάλας προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έκταση και η χωρική κατανομή του Δήμου των Κυμισαλέων: εντοπίστηκαν τρεις νέοι οικισμοί που διατάσσονται γύρω από την ακρόπολη του Αγίου Φωκά και τέσσερα ακόμη νεκροταφεία. Όλες οι αρχαιολογικές θέσεις έχουν σημειωθεί με GPS και πρόκειται να ενταχθούν στον χάρτη της περιοχής με φωτογραφικό υπόβαθρο που έγινε το 2008 με χρηματοδότηση της ΝΑ Δωδεκανήσου.

Γεωμετρική τεμηρίωση και τρισδιάστατη οπτικοποίηση

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, του ΠΑ και Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, σε ακαδημαϊκό (ερευνητικό και εκπαιδευτικό) επίπεδο, που υφίσταται από το 2007, έγιναν τα εξής:

Ξεκίνησε η αποτύπωση με γεωδαιτικές και φωτογραμμετρικές μεθόδους, του οικιστικού-πολεοδομικού ιστού του οικισμού των Βασιλικών από την ομάδα της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, υπό τη διεύθυνση του Καθ. Ανδρέα Γεωργόπουλου.

Παράλληλα παραδόθηκαν:
α) ορθοφωτοχάρτης της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος σε κλίμακα 1:2000, από επεξεργασία έγχρωμων αεροφωτογραφιών του ΟΚΧΕ,
β) φωτογραμμετρική αποτύπωση (κάτοψη, όψη και 6 εγκάρσιες τομές) του τείχους της ακρόπολης του Αγ. Φωκά, σε κλίμακα 1:50,
γ) φωτογραμμετρική αποτύπωση (κάτοψη, όψεις και 4 οψοτομές) του τάφου 2/2006 σε κλίμακα 1:20,
δ) τρισδιάστατη μοντελοποίηση του προθαλάμου του τάφου 2/2006.

Μελέτη ευρημάτων

Ξεκίνησε η μελέτη του ανθρωπολογικού υλικού από την Δρ. Χρυσή Μπούρμπου. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που αφορούν στα ανθρωπολογικά ευρήματα από τον Τομέα ΙΙΙ, διαπιστώθηκε η πλημμελής διατήρηση του σκελετικού υλικού, που οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στη σύληση των τάφων σε παλαιότερες εποχές και την έκθεση του υλικού στις καιρικές συνθήκες. Μελετήθηκαν συνολικά 10 άτομα από ταφές που χρονολογούνται στον 6ο αι. π.Χ.

Σύνθεση ανασκαφικής ομάδας 2010

Δρ. Μανόλης Ι. Στεφανάκης (Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας)
Δρ. Βασιλική Πατσιαδά (Αρχαιολόγος, ΚΒ' ΕΠΚΑ)
Dr. Hab. Mariusz Mielczarek, (καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, Παν/μιο Nicolaus Copernicus, Πολωνία)
Δρ. Χρυσή Μπούρμπου, (Βιοαρχαιολόγος, Διδάσκουσα Πανεπιστημίου Αιγαίου)
Δρ Νεκτάριος Ζάρρας, (Αρχαιολόγος, Διδάσκων Πανεπιστημίου Αιγαίου)
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (Υποψήφιος Διδάκτορας Αρχαιολογικής Θεωρίας και Ψηφιοποίησης Αρχαιολογικών Δεδομένων, Παν/μιο Αιγαίου)

Φυτουράκη Αργυρώ (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παν/μιο Κρήτης)
Gregorczyk Martyna (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παν/μιο Nicolaus Copernicus)
Poddinowski Gawel (Μεταπτυχιακός φοιτητής Παν/μιο Nicolaus Copernicus)
Μανουσάκη Ευτυχία (Πτυχιούχος Αρχαιολόγος, Παν/μιο Αιγαίου)
Στρατή Βαλασία (Πτυχιούχος Αρχαιολόγος, Παν/μιο Αιγαίου)
Γιαννάς Χρήστος (προπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)
Γουνελάς Παναγιώτης (προπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)
Καραγιώργου Ιωάννα (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Παπαδάκη Σταυρούλα (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Παπουτσιδάκη Κυριακή (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Φιλιπποπούλου Γεωργία (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)

4 ανειδίκευτοι τεχνίτες

Tην έρευνα στήριξαν το 2019
Δήμος Ροδίων
Ενορία Αγίου Παντελεήμονα Σιαννών
Στέλιος Κούτρης
Φαίδρα Μαλανδρή
Πολιτιστικός Σύλλογος Σιαννών «η Βρασία»
Εφημέριος Σιαννών, πατέρας Γεώργιος Καρατζιάς
Ηρωνίας Μανώλης και Δέσποινα (Μονόλιθος)
Μαστροσάββας Φιλιππής (Μονόλιθος)
Κονισής Διαμαντής (Μονόλιθος)
Θυρής Γεώργιος (Μονόλιθος)
Βασιλική Αγγέλου
Γιάννης Κονισσής
Διαμαντής Κονισσής
Χαλκίτης Σάββας (Μονόλιθος)
Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved