Περιοδική έκδοση - Ανάγνωση - Φωτοθήκη - Επικοινωνία - English
Ευλιμένη

   Περιοδική έκδοση
   Αυτοτελείς εκδόσεις

Περιεχόμενα

   Ανάγνωση
   Φωτοθήκη
   Επικοινωνία

Ανασκαφικές περίοδοι

   Φορείς-Διεύθυνση-Επιστημονική επιτροπή
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2006
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2007
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2008
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2009
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2010
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2011
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2012
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2013
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2014
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2015
   Ανασκαφική δραστηριότητα 2016

Ένωση Φίλων Κυμισάλας
   Καταστατικό
Languages
   English

Κυμισάλα - ανασκαφική δραστηριότητα 2008

Κατά το έτος 2008 η ανασκαφική έρευνα περιορίστηκε σε δύο τμήματα της νεκρόπολης της Κυμισάλας στη θέση «Σκαλί» στους δυτικούς πρόποδες του Αγίου Φωκά (Τομέας Ι). Το πρώτο τμήμα είχε ως πυρήνα τα πέντε ταφικά βάθρα που ήρθαν στο φως κατά την ανασκαφή του 1968 (εικ. 0) και τα οποία έπεσαν στη συνέχεια «θύμα» αρχαιοκαπηλικής ματαιοδοξίας. Τα επιτάφια βάθρα καθαρίστηκαν, φωτογραφήθηκαν κάθετα και αποτυπώθηκαν σχεδιαστικά. Μετά από αντιπαραβολή της σημερνής μορφής των βάθρων, με την αποτύπωση του 1968 ταυτίστηκε η αρχική θέση των λίθων, που μετακινήθηκαν κατά την καταστροφή και αριθμήθηκαν οι λίθοι. Διαπιστώθηκε η ολοσχερής αποξήλωση του νοτιότερου βάθρου και μερική των υπολοίπων τεσσάρων.

Το δεύτερο τμήμα είχε ως πυρήνα τη συστάδα των τάφων με τον ταφικό περίβολο που ανασκάφτηκε στο βόρειο τμήμα του τομέα κατά το 2007 (εικ. 2) όπου ήρθαν στο φως δύο ακόμη τάφοι που αποτελούσαν σύνολο μαζί με τους προηγούμενους, και περιβάλλονταν από έναν ταφικό περίβολο τύπου ανάλογου με εκείνους που είναι γνωστοί από τον Ραμνούντα της Αττικής. Συνολικά ανοίχτηκαν 10 ανασκαφικές τομές, και πέραν του καθαρισμού και της αποτύπωσης των ταφικών βάθρων και ερευνήθηκαν τέσσερεις συλημένοι τάφοι. Η κεραμική επιβεβαίωσε την ήδη γνωστή από προηγούμενα έτη χρονολόγηση του συγκεκριμένου τμήματος της νεκρόπολης στους ύστερους κλασικούς και πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους.

Καθαρισμός πραγματοποιήθηκε στον Τομέα ΙV (βόρειος) της νεκρόπολης, στους πρόποδες της βόρειας κλιτύος του λόφου της Κυμισάλας, όπου καθαρίστηκαν 5 υπέργεια, μεγάλων διαστάσεων κτιστά ταφικά μνημεία ελληνιστικών χρόνων, γνωστά από τις περιοδείες των Ιταλών στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Πρόκειται για κτιστές επιτάφιες κατασκευές, ισοδομικής τοιχοδομίας, στις οποίες ίσως εδράζονταν ορθογώνια βάθρα από λάρτιο λίθο, διακοσμημένα με κυμάτια, τα οποία είναι πεσμένα εμπρός από τους τάφους.

Επίσης με τη συνδρομή του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου καθαρίστηκε το μεγαλύτερο τμήμα του Τομέα Ι (ανατολικός) της Νεκρόπολης από το παχύ στρώμα πευκοβελόνας που κάλυπτε το χώρο (εικ. 41).

Ολοκληρώθηκε επίσης, με χρηματοδότηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, η τοπογραφική αποτύπωση και ψηφιακή χαρτογράφηση (1: 5000) της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος, η οποία με κέντρο το λόφο του Αγ. Φωκά περιλαμβάνει τις θέσεις: Γλυφάδα, Αλώνια, Στελιές, Μαρμαρούνια, Καμπάνες/Λιμνάρια, Λόφο Κυμισάλας και Βασιλικά. Το έργο έγινε από τους Αγρ. Τοπογράφους Μηχανικούς Δ. Αναγνωστοπούλου και Γ. Ν. Μακρή.

Το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ προχώρησε, τέλος, στην φωτογραμμετρική αποτύπωση του μνημειακού λαξευτού τάφου 4/2007, στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχει συναφθεί με το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών σε ακαδημαϊκό (ερευνητικό και εκπαιδευτικό) επίπεδο.

Στην έρευνα, η οποία διήρκησε τρεις εβδομάδες αντί των προγραμματισμένων τεσσάρων, καθώς οι ανασκαφικές εργασίες διακόπηκαν από την Τρίτη 22 Ιουλίου 2008 εως την Κυριακή 27 Ιουλίου 2008, λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Νότια Ρόδο, συμμετείχαν 14 συνολικά προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σύνθεση ανασκαφικής ομάδας 2008

Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (Υποψήφιος Διδάκτορας Αρχαιολογικής Θεωρίας και Ψηφιοποίησης Αρχαιολογικών Δεδομένων, Παν/μιο Αιγαίου)
Τζούλια Πετράκη (συντηρήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)

Βαλασία Στρατή (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Τσαμούρη Μαρία (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Ειρήνη Χρυσανθακοπούλου (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Ευγενία Νικολοπούλου (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Τσαμπίκα Χοχλαστού (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Ιωάννα Καραγιώργου (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Βασιλική Μπρούμα (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Ηλίας Σαραντίδης (προπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)
Ηλίας Διακαντώνης (προπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)
Γιώτα Μπουσμάδη (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Γρηγόρης Κοντόπουλος (προπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)
Ελευθερία Τσουκαλά (προπτυχιακή φοιτήτρια, Παν/μιο Αιγαίου)
Αλέξανδρος Gomez (προπτυχιακός φοιτητής, Παν/μιο Αιγαίου)

2 ανειδίκευτοι τεχνίτες του Δήμου Αταβύρου
1 ανειδίκευτος τεχνίτης της Ενορίας Αγ. Παντελήμονα Σιαννών,
Πατέρας Γεώργιος Καρατζιάς (εθελοντής ανειδίκευτος τεχνίτης, Σιάννα)
Γεώργιος Βρόντου (εθελοντής ανειδίκευτος τεχνίτης, Μονόλιθος)

Tην έρευνα στήριξαν το 2019
Δήμος Ροδίων
Ενορία Αγίου Παντελεήμονα Σιαννών
Στέλιος Κούτρης
Φαίδρα Μαλανδρή
Πολιτιστικός Σύλλογος Σιαννών «η Βρασία»
Εφημέριος Σιαννών, πατέρας Γεώργιος Καρατζιάς
Ηρωνίας Μανώλης και Δέσποινα (Μονόλιθος)
Μαστροσάββας Φιλιππής (Μονόλιθος)
Κονισής Διαμαντής (Μονόλιθος)
Θυρής Γεώργιος (Μονόλιθος)
Βασιλική Αγγέλου
Γιάννης Κονισσής
Διαμαντής Κονισσής
Χαλκίτης Σάββας (Μονόλιθος)
Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved