Αρχική - Επιτροπή - Περιεχόμενα - Περιλήψεις - Ανάγνωση - Φωτοθήκη - Επικοινωνία - English
Περιεχόμενα
   Αρχική
   Επιτροπή
   Επιμέλεια
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις
   Παρουσιάσεις
   Ανάγνωση
   Φωτοθήκη
   Αρχαιολογικά
   Παραγγελίες
   Επικοινωνία
   ISSN 1108-5800
Αυτοτελείς εκδόσεις
   Σειρά αυτοτελών εκδόσεων
Ανασκαφές
   Κυμισάλα
Languages
   English

Επιστημονική Επιτροπή


Ομ. Kαθ. Πέτρος Θέμελης (Ρέθυμνο)

Kαθ. Νίκος Σταμπολίδης (Ρέθυμνο)

Ομ. Καθ. Alan W. Johnston (Λονδίνο)

Καθ. Mariusz Mielczarek (Torun)

Kαθ. Άγγελος Χανιώτης (Princeton)

Επικ. Καθ. Μανόλης Ι. Στεφανάκης (Ρόδος)

Δρ. Ιωάννης Τουράτσογλου (Αθήνα)

Δρ. Νίκος Λίτινας (Ρέθυμνο)

Καθ. Αναγνώστης Αγγελαράκης (Adelphi)

Καθ. Σταύρος Περεντίδης (Αθήνα)


Οι εργασίες που υποβάλλονται προς δημοσίευση στην Ευλιμένη ελέγχονται από την επιστημονική επιτροπή και προωθούνται για κρίση σε δύο εξωτερικούς κριτές για τους οποίους τηρείται αυστηρά ανωνυμία.

Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved