Περιοδική έκδοση - Επιτροπή - Περιεχόμενα - Περιλήψεις - Παρουσιάσεις - Επικοινωνία - English
Περιεχόμενα

   Περιοδική έκδοση
   Επιτροπή
   Επιμέλεια
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις
   Παρουσιάσεις
   Επικοινωνία
   ISSN 1108-5800

Αυτοτελείς εκδόσεις

   Αυτοτελείς εκδόσεις
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις

Ανασκαφές
   Κυμισάλα
Languages
   English

Επιστημονική Επιτροπή


Ομ. Kαθ. Πέτρος Θέμελης (Ρέθυμνο)

Ομ. Kαθ. Νίκος Σταμπολίδης (Ρέθυμνο)

Ομ. Καθ. Alan W. Johnston (Λονδίνο)

Καθ. Mariusz Mielczarek (Torun)

Kαθ. Άγγελος Χανιώτης (Princeton)

Καθ. Μανόλης Ι. Στεφανάκης (Ρόδος)

Δρ. Ιωάννης Τουράτσογλου (Αθήνα)

Δρ. Νίκος Λίτινας (Ρέθυμνο)

Καθ. Αναγνώστης Αγγελαράκης (Adelphi)

Καθ. Σταύρος Περεντίδης (Αθήνα)

Καθ. François de Callataÿ (Paris)

Καθ. Maria Chiara Monaco (Potenza)

Δρ. Marco Fressura (Rome)

Δρ. Marco Vespa (Fribourg)

Οι εργασίες που υποβάλλονται προς δημοσίευση στην Ευλιμένη ελέγχονται από την επιστημονική επιτροπή και προωθούνται για κρίση σε δύο εξωτερικούς κριτές, για τους οποίους τηρείται αυστηρά ανωνυμία.

Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved