Περιοδική έκδοση - Επιτροπή - Περιεχόμενα - Περιλήψεις - Παρουσιάσεις - Επικοινωνία - English
Περιεχόμενα

   Περιοδική έκδοση
   Επιτροπή
   Επιμέλεια
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις
   Παρουσιάσεις
   Επικοινωνία
   ISSN 1108-5800

Αυτοτελείς εκδόσεις

   Αυτοτελείς εκδόσεις
   Περιεχόμενα
   Περιλήψεις

Ανασκαφές
   Κυμισάλα
Languages
   English

Καλώς ήλθατε

Η έκδοση της Ευλιμένης

Η ΕΥΛΙΜΕΝΗ είναι μία διεθνής επιστημονική περιοδική έκδοση με κριτές, που περιλαμβάνει μελέτες στην Κλασική Αρχαιολογία, την Επιγραφική, τη Νομισματική και την Παπυρολογία εστιάζοντας στον Ελληνικό και Ρωμαϊκό κόσμο της Μεσογείου από την Υστερομινωϊκή / Υπομινωϊκή / Μυκηναϊκή εποχή (12ος / 11ος αι. π.Χ.) έως και την ύστερη αρχαιότητα (5ος / 6ος αι. μ.Χ.).

Η ΕΥΛΙΜΕΝΗ περιλαμβάνει επίσης μελέτες στην Ανθρωπολογία, Παλαιοδημογραφία, Παλαιοπεριβάλλον, Παλαιοβοτανολογία, Ζωοαρχαιολογία, Αρχαία Οικονομία και Ιστορία των Επιστημών, εφόσον αυτές εμπίπτουν στα προαναφερθέντα γεωγραφικά και χρονικά όρια. Ευρύτερες μελέτες στην Κλασική Φιλολογία και Αρχαία Ιστορία θα γίνονται δεκτές, εφόσον συνδέονται άμεσα με μία από τις παραπάνω επιστήμες.

Η ποιότητα του περιεχομένου των δημοσιευμένων άρθρων και συμβολών αποτελεί προτεραιότητα της συντακτικής ομάδας. Η ακεραιότητα πρέπει να διασφαλίζεται κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης και των διαδικασιών έκδοσης και κατά τη δημοσίευση των κειμένων. Για το σκοπό αυτό, οι συγγραφείς, οι κριτές και τα μέλη της συντακτικής ομάδας αναμένεται να τηρούν πλήρως την πολιτική του περιοδικού σχετικά με τη δεοντολογία δημοσίευσης και να σέβονται τους ακόλουθους κανόνες

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να λαμβάνουν υπόψη τους τις παρακάτω οδηγίες:
Τα άρθρα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να πληρούν προϋποθέσεις και μεθόδους επιστημονικότητας και γλωσσικής επάρκειας.
Οι εργασίες υποβάλλονται στην Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική ή Ιταλική γλώσσα.
Κάθε εργασία συνοδεύεται από μια περίληψη περίπου 250 λέξεων, στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα.

Συντομογραφίες δεκτές σύμφωνα με το American Journal of Archaeology, Numismatic Literature, J.F. Oates et al., Checklist of Editions of Greek and Latin Papyri, Ostraca and Tablets, ASP.
Οι εικόνες πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .jpg ή .tiff και σε ανάλυση τουλάχιστον 1,200 dpi (dotsperinch) προκειμένου για γραμμικά σχέδια και 400 dpi για ασπρόμαυρες εικόνες (στην κλίμακα του γκρι). Όλα τα εικονογραφικά στοιχεία πρέπει να είναι αριθμημένα σε απλή σειρά.

Είναι υποχρέωση του κάθε συγγραφέα να εξασφαλίζει γραπτή άδεια για την αναπαραγωγή υλικού που έχει δημοσιευτεί αλλού ή είναι αδημοσίευτο. Οι συγγραφείς θα λαμβάνουν ανάτυπο της εργασίας τους ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και έναν τόμο του περιοδικού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ηθικά ζητήματα, ακεραιότητα, νομιμότητα, σύγκρουση συμφερόντων, λογοκλοπή, πνευματικά δικαιώματα ανασκόπησης, κριτές, στάδια και διαδικασίες δημοσίευσης (στην αγγλική) βλ. εδώ.

Συνδρομές - Συνεργασίες - Πληροφορίες:
Μεσογειακή Αρχαιολογική Εταιρεία, Π. Μανουσάκη 5 - Β. Χάλη 8, Ρέθυμνο - GR 74100
Δρ. Νίκος Λίτινας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Ρέθυμνο - GR 741 00 - e-mail: litinasn@uoc.gr
Kαθ. Μανόλης Ι. Στεφανάκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Ρόδος - GR 851 00 - e-mail: stefanakis@rhodes.aegean.gr

Powered by Digit V 2.0 - © 2006 Eulimene ISSN 1108-5800 All rights reserved